Δημιουργία νέας ιστοσελίδας

  • Στοιχεία Λογαριασμού
  • Επιλέξτε Θέμα
  • Στοιχεία Επιχείρησης
Εισάγετε το όνομα χρήστη της επιλογής σας. Σημειώστε πως δε μπορείτε να αλλάξετε το όνομα χρήστη σας μετά την εγγραφή σας. Επίσης επιτρέπονται μόνο λατινικά γράμματα και αριθμοί.
Εισάγετε την προσωπική σας email διεύθυνση.
Εισάγετε τον προσωπικό σας κωδικό χρήστη. Τον κωδικό έχετε τη δυνατότητα να τον αλλάξετε όποτε επιθυμείτε και να χρησιμοποιήσετε τα σύμβολα ή τους χαρακτήρες που επιθυμείτε.